ความรู้ทั่วไป

แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหายไปจากโลกนี้แน่นอน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มันสามารถชดเชยพลังงานที่ดึงมาจากพลังงานที่ไม่หมุนเวียนได้อย่างง่ายดายแหล่งพลังงานเช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลและปิโตรเลียมที่สะสมอยู่ในโลก การประดิษฐ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงเป็นจำนวนมากจากรุ่นสู่รุ่นอื่น เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ซิลิกอนเป็นเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นแรกที่ปลูกบน Si wafers โดยส่วนใหญ่ผลึกเดี่ยว การพัฒนาต่อไปสำหรับฟิล์มบาง, เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์ การพัฒนานั้นถูกขัดขวางโดยต้นทุนที่สูงมาก เราต้องเข้าใจกลไกลของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และศึกษามันให้ระเอียดมากกว่านี้ตรวจสอบการพัฒนาที่ก้าวหน้าในการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งและพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มและแง่มุมในอนาคตของพวกเราเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่จากพลังงานแสงอาทิตย์ ใครจะไปรู้อนาคตการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดซะอีก 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
Visitors: 85,587