ลิเธียมแบตเตอรี่ (Lithium Lilepo4 Battery)

เหมาะสำหรับ บ้านเรื่อน รีสอร์ท ที่พักอาศัย อายุการใช้ยาวนานมากว่า 10 ปี


Visitors: 88,514